Turnus 3

I. Seminarium wiary

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

II. Ku dojrzałości chrześcijańskiej

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

III. Modlitwa i Słowo Boże

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

IV. Głębiej w uwielbienie

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

V. We wspólnocie

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

Poziom dla małżeństw

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

Młodzież (13-17)

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

Dzieci (7-12)

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...

Przedszkole (4 - 6)

Informacje wkrótce

Czytaj więcej...